Điều khoản hoạt động

Home >> Điều khoản hoạt động

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là chủ sở hữu của website https://VNPT eBacsi.com.vn/ và Ứng dụng di động VNPT eBacsi (các URL và ứng dụng di động được gọi chung là “Các ứng dụng” và “Các website” và gọi riêng là “Ứng dụng” và “Website”). Từ ‘Bạn’ hay ‘Của bạn’ dùng để chỉ về Bạn với tư cách người dùng (dù Bạn là Người dùng có Đăng ký, người dùng Không đăng ký, hoặc Y/Bác sĩ (gọi là “HCP”) của Website hoặc của các dịch vụ được cung cấp trên Website/Ứng dụng (gọi là “Dịch vụ”).

I. Điều khoản chung:
Khi Quý khách truy cập vào trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản chung, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

II. Hướng dẫn sử dụng web/ứng dụng cung cấp dịch vụ VNPT eBacsi:
- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web/ứng dụng này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy dịch vụ bạn đã đăng ký mà không cần báo trước.
- Trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm hoặc các dịch vụ liên quan. Do vậy các thông tin khác không liên quan từ cá nhân hay đơn vị bên ngoài sẽ bị từ chối.
- Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web/ứng dụng cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
- Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

III. Chấp nhận cung cấp dịch vụ và giá cả
- Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy cung cấp dịch vụ cho quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Khách hàng sẽ cần cung cấp thông tin số điện thoại và địa chỉ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
- Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả cho khách hàng trước khi khách hàng quyết định sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm dịch vụ không hiển thị chính xác trên trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy lịch đăng ký sử dụng dịch vụ đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ lịch đăng ký sử dụng dịch vụ nào dù lịch đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã được thanh toán. Thương hiệu và bản quyền
- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web/ ứng dụng cung cấp dịch vụ VNPT eBacsi được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

IV. Quyền pháp lý
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ VNPT eBacsi này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ này.